24, అక్టోబర్ 2015, శనివారం

అమ్మచేతి వంట

పండగపూట నువ్వు బిరియాని వండావు,
ఆకలి దాచుకొనిమరీ నేను ఎదురుచూస్తున్నాను.

ఆ...హా... చూస్తుంటేనే.. నోరూరుతుంది,
కాని కంటి ఆకలి చిన్నదైపోయింది...!!

వెచ్చని అన్నంలో వేళ్ళుపెట్టి.. మొదటి ముద్ద తీసుకున్నను,
ప్రపంచం తిరిగి, కోట్లు ఖర్చుచేసినా దొరకని ఆ రుచి,
ఎలా వండగల్గుతావమ్మ ఇంత అద్భుతంగా...!!

ముక్కని అన్నంతో కలిపి, పైన నిమ్మకాయ పిండి రెండో ముద్ద తిన్నాను... అబ్బ... ఏమినా భాగ్యము,
దిన్ని విడిచి దూరంగా బ్రతకాల్సివస్తే....అదీ ఒక బ్రతుకేన?

ఉల్లిపాయలు,మిరపకాయలు,పెరుగు చెట్ని... అన్నిటితో అలా.. తింటూ ఆస్వాదిస్తుంటే.. రోజంతా ఇలానే గడిచిపోతే ఎంత బావుండు అనిపిస్తుందమ్మ...!!!

ఇలా ఊహించుకుంటూ,
రోజు బయట కర్రీస్ కొనుక్కోని వచ్చి,
తిని పడుకుంటున్న అమ్మ.

Arif.TMD

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి