12, డిసెంబర్ 2014, శుక్రవారం

సాహిత్య పోరాటం

క్షమించండి శ్రీ శ్రీ గారూ...
మీరు సైతం.. విశ్వవృస్టికి ధారపోసిన అశ్రువు వౄధ అయిపోయింది. 

వేటూరి గారూ.. 
ఎందుకు వచ్చారు వేణువై భువనానికి?
ఎందుకు వెల్లారు.. గాలియై.. గగనానికి?
అనాధలు లాంటి మాకు.. తల్లి ప్రేమను చూపించే ప్రయత్నం ఎందుకు చేసారు?

 సిరివెన్నెల గారూ... 
వింటున్నారా...చేతనపొందిన స్పందన ధ్వనించు... హృదయ మృదంగ నాదం..?
ఇది చరితలు సైతం చదవని వైనం...
కవితలు సైతం పలకని భవం..
.సరిగమలెరుగని సాహిత్య పోరాటం... 
నా ఆఖరి ఆరాటం. 

తెలుగు సాహిత్యం చచ్చిపోయిందట...
మరి.. చచ్చిన శవాన్ని లేపే ప్రయత్నం నేనెందుకు  చేస్తున్నట్లు?నిజంగా తెలుగు సాహిత్యం చచ్చిందోలేదో నాకు తెలియదు,
కాని.. నా తల్లి పురిటి నొప్పులు వృధా అయ్యాయి..
నాలో.. అప్పుడే జన్మించిన.. సాహిత్యకారుడు.. చంపబడ్డాడు..!!
ఇక రాయనని.. నే రాస్తున్న.. చివరి లేఖ ఇది...
ఆయుషువుండి.. బ్రతకాలనిలేని.. సాహిత్యకారుడి.. తుదిశ్వాస ఇది...!!

-ARIF.TMD




వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి