16, జూన్ 2013, ఆదివారం

నా కల...!!

ర్వతాల ప్రక్కన...
పచ్చని పైరుల మధ్యన....
మేఘాలే పైకప్పు గా  మారగా....
నిరంతరం తడిమే చల్లని గాలులు,
అప్పుడప్పుడు  తడిపే చిరుజల్లుల మధ్యన..... 

మదిలో రగిలే ప్రశ్నలకు...  
హద్దులు లేని ఆలోచనలకు ,
పరిస్థుతులు వేసే అడ్డంకులకు  
ప్రకృతి జవాబులు పలికే సమయాన ...... 

నేను చూసిన అద్బుతాలు,
నేను  అనుభవించిన  అనుభూతులు,
నాలో కలిగిన మార్పులు,
నాతొ నేను చెప్పుకున్న మాటలు,

ఇవన్ని నాకు తెలియజేశాయి... నేను నిజంగా జీవిస్తున్నానని . 
నేను జీవిస్తున్నది నిజమని . 
ఆహరం ,ఆయువు తో పాటు.... ఆలోచనలు, ఆశయాలు మరియు 
అద్భుతాలు కోరుకొంటుంది నా జీవితం....
అప్పుడు అర్థమయింది......
జీవిస్తున్నవని తెలుసుకోవడం కాదు.....ఎలా జీవించాలో తెలుసుకోవాలి. 

ఇంతలో మా ఫ్రెండ్ నన్ను నిద్రలేపాడు... యాదవ,
btw  Good Morning........!!

-- ఆరిఫ్.టీ.యం.డి 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి